Bier Keurmeesters Gilde BKG

Welkom op de site van het BKG

Nederland kent ongeveer 12000 amateurbierbrouwers die in meer of mindere mate actief zijn. Een deel daarvan is lid van een brouwvereniging waarvan er ongeveer een twintigtal in Nederland zijn. Zie hiervoor bijvoorbeeld www.hobbybrouwen.nl of www.onkbrouwen.nl.

Wedstrijden 

Deze brouwverenigingen organiseren jaarlijks wedstrijden waaraan amateur bierbrouwers kunnen deelnemen. Bijvoorbeeld het Open Nederlands Kampioenschap of het Open Bergsche Kampioenschap dat elk jaar in september in Bergen op Zoom wordt georganiseerd meer info op OBBK
De inschrijving voor het ONK start op 1 januari 2023.

Geplande ONK's:
2023: Gilde Dionysos prijsuitreiking en festival op 3 juni. Meer info op ONK 2023
2024: De Roerstok (Tilburg)
2025: De Amervallei (Amersfoort)
2026: Twents Bierbrouwersgilde (Hengelo)
2027: Het Maasland Thuisbrouwers Genootschap (onder voorbehoud)

Het BKG leidt keurmeesters op die bij de wedstrijden voor amateur bierbrouwers de ingezonden bieren keuren.

Werkwijze

De keurmeesters beoordelen de kwaliteit van de ingezonden bieren en maken daarvan een keuringsrapport op. Met dit keuringsrapport krijgt de inzender een beeld van de kwaliteit van zijn of haar brouwsel en kan hij/zij met de gegeven adviezen wellicht de volgende keer een nog beter brouwsel inzenden.

Bier keuren is een aangename doch niet gemakkelijke bezigheid. De keurmeester moet een oordeel vellen over een product waar de inzender meestal veel werk en moeite in heeft gestoken. Het is de taak van de keurmeester om een eerlijk oordeel over dit product te vellen en tegelijkertijd de inzender aan te moedigen zijn brouwkunsten weer een stukje te verbeteren. Voorwaar geen makkelijke taak.

De keurmeester is niet op zoek naar "lekker" bier. De persoonlijke voorkeuren van de keurmeester doen er niet zoveel toe. Om te bepalen welk bier het lekkerst is, nodig je bij voorkeur vrienden uit. Die kunnen dat oordeel uitstekend vellen. De keurmeester dient op zoek te gaan naar het beste bier. Het beste bier is dat bier dat het meest aan de omschrijvingen van het type voldoet.

Op deze site kunt u de werkwijze van de keurmeester vinden en vindt u de biertypenlijst die bij keuringen als uitgangspunt gehanteerd wordt.

Op de pagina "Downloads" kan de BKG Biertypenlijst worden gedownload.

De BKG Biertypengids (versie 2.4) is ingegaan per 01-07-2021. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe versie. Speciale aandacht gaat uit naar de voorbeeld bieren en het vereenvoudigen en verduidelijken van de kenmerken.

 

Cursus Bierkeurmeester:

De eerstvolgende cursus staat onder voorbehoud gepland voor eind 2023 of begin 2024. Je kunt je interesse daarvoor kenbaar maken door een email te sturen aan bestuur@bierkeurmeestersgilde.nl .

Je krijgt dan als eerste bericht van ons zodra de inschrijving is geopend.

BKG-logo