Bier Keurmeesters Gilde BKG

Voorwaarden voor het keuren van bier.

Doel van een bierkeuring

Het doel van een bierkeuring is het ingezonden bier te beoordelen en te vergelijken met de eigenschappen die zijn benoemd voor het desbetreffende biertype (LABO biertypen lijst). Daarnaast wordt het ingezonden bier vergeleken met andere ingezonden bieren in de onderstaande volgorde:

 • binnen hetzelfde type
 • binnen dezelfde klasse
 • met prijswinnaars van de overige klassen


Het keuringsformulier heeft tot doel de beoordeling van de keurmeester in duidelijke termen vast te leggen zodat de inzender van het bier positieve feedback krijgt en tot verbetering gestimuleerd wordt.

Voorwaarden en omstandigheden.

Voor het kunnen uitvoeren van een bierkeuring zijn enkele voorwaarden noodzakelijk.
De ruimte waarin de keuring plaatsvindt dient goed verlicht te zijn, vrij van storende geuren en vrij van afleiding. Storingen tijdens de keuring dienen tot een minimum beperkt te blijven. Geluid dient derhalve tot een minimum beperkt te blijven, overleg dient op gedempte toon plaats te vinden. Het gebruik van parfum en aftershave dient achterwege te blijven. Roken in de keuringsruimte is ten strengste verboden.
Smaakruimers dienen aanwezig te zijn.
Keuringsformulieren dienen aanwezig te zijn.
De voorzitter van de jury (BKG keurmeester-uitzender) is verantwoordelijk voor de ordelijke uitvoering van de keuring en heeft daarin beslissingsbevoegdheid in laatste instantie. Ook ziet hij er op toe dat keurmeesters ordelijk werken en keuringsformulieren goed invullen. Daar waar nodig kan hij de keurmeester aanwijzingen geven.

Voorbereiding keurmeester.

De keurmeester wordt vooraf ingelicht over de biertypen die hij/zij gaat keuren.
Voorafgaand aan de keuring verdiept de keurmeester zich in het keuringsreglement en proeft indien nodig die bieren die als norm voor het desbetreffende biertype zijn aangemerkt.
De keurmeester brengt zijn uitrusting op orde en verschijnt uitgerust en bij voorkeur per openbaar vervoer reizend, op de plaats van keuring.
 

Minimale uitrustingseisen keurmeester

De uitrusting van de keurmeester bevat de volgende items:

 • BKG biertypenlijst
 • ISO glas 1391 (1977) of AnDer 1.glas, minimaal drie stuks, bij voorkeur zes stuks
 • LED zaklamp van voldoende lichtsterkte (bij voorkeur 300 lumen, tip; (race)fietsenwinkel, buitensportwinkel)
 • centimeter / liniaal
 • flesopener / sommeliersmes
 • schrijfgerei
 • theedoek / handdoek
 • kleurvoorbeeld 30 EBC
 • rekenmachine (telefoon)
 • bidon / waterfles

 

BKG-logo