Bier Keurmeesters Gilde BKG

Belangrijke data

Zie ook ons archief.

17 mei 2019 15.00 uur Keuring ONK meer info
18 mei 2019 10.00 uur Keuring ONK meer info
19 mei 2019 10.00 uur Keuring ONK meer info
30 augustus 2019 Nog onbekend Studieweekend 6, 7 en 8 september meer info
21 september 2019 10.00 uur O.B.B.K. meer info
5 oktober 2019 10.00 uur B.O.N.K. meer info
10 november 2019 11.00 uur Licentietoets meer info
10 november 2019 13.00 uur Studiedag meer info
10 november 2019 13.00 uur Studiedag meer info
20 maart 2020 13.00 uur. Jaarvergadering 2020. meer info
20 maart 2020 11.00 uur. Licentietoets meer info
20 maart 2020 11.00 uur. Licentietoets meer info
BKG-logo