Bier Keurmeesters Gilde BKG

Opleiding Bier Keurmeester BKG

Cursus

Start cursus:

Begin 2025 (onder voorbehoud).

Plaats:

Clubgebouw Kanovereniging Keistad

De Stuw 1

3813 TX Amersfoort

Les 3, 7 en het examen worden in Hoofddorp gegeven.
De locatie staat bij deze lessen aangegeven.

Inhoud van de cursus:

De cursus zal worden gegeven door keurmeesters van het BKG.
Tijdens de cursus moeten de cursisten 1 maal een presentatie over een aan de cursus gerelateerd onderwerp geven. Deze presentatie moet als voldoende worden beoordeeld. Bij een onvoldoende beoordeling zal een vervangende opdracht worden gegeven. Daarnaast neemt een cursist eenmaal een zelf gebrouwen bier mee dat gedurende de cursus wordt beoordeeld. Voorts moet tijdens de cursus minimaal eenmaal als steward (assistent keurmeester) worden deelgenomen aan een wedstrijd. De keurmeester-uitzender maakt hiervoor een indeling.

Afwezigheid:

Tijdens de cursus mag 1 cursusdag worden gemist. Deze afwezigheid kan worden gecompenseerd door een vervangende opdracht.
Indien de cursist meer dan 1 cursusdag mist, kan aan het examen niet worden deelgenomen.
In uitzonderlijke omstandigheden is het besluit van het BKG bestuur bindend.

Examen:

Tot het examen zijn toegelaten de cursisten die minimaal 6 cursusdagen aanwezig zijn geweest,  waarbij de presentatie als voldoende is beoordeeld en de steward beurt tijdens de cursus is uitgevoerd.
Tijdens het examen wordt het cursusboek, de informatie op de website, alsmede het boek "Verander Water in Bier, Adrie Otte, (2018)" als bekend verondersteld.
Het examen zal in Hoofddorp plaatsvinden.
Als het examen vanwege een geldige reden wordt gemist, kan aan het herexamen worden deelgenomen. Het herexamen valt samen met jaarlijkse licentietoets van het BKG.
 

Kosten:

De kosten voor deelname aan de cursus is 500 Euro.
Dit is inclusief een gedrukt exemplaar van de Biertypengids, glazenset, tijdens de cursus te proeven bieren, geur- en smaakafwijkingen, het examen en eventueel eenmaal een herexamen.

Deelname:

Met deze cursus wil het BKG vooral nieuwe keurmeesters opleiden. Om aan de cursus te kunnen deelnemen is brouwervaring noodzakelijk (bij voorkeur 2-3 jaar). Cursisten die de ambitie hebben om keurmeester te worden, hebben voorrang bij de toelating tot de cursus. Voorts hebben vrouwen eveneens voorrang bij toelating tot de cursus. Op dit moment heeft het BKG drie vrouwelijke keurmeesters en streeft ernaar meer vrouwen te interesseren keurmeester te worden.
Aan de cursus kunnen maximaal 16 personen deelnemen.
In laatste instantie beslist het bestuur van het BKG over toelating tot de cursus.

Inschrijving:

Opgave voor de cursus kan plaatsvinden door een email te sturen aan het bestuur van het BKG met daarin naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer (vast en mobiel).
De opgave is pas definitief nadat de kosten voor de cursus zijn overgemaakt op reknr. NL59 INGB 0008 4898 53 tnv Bierkeurmeestersgilde -BKG- .

 

Les 1. 

11.00 – 15.30 uur.

Locatie: Amersfoort

Introductie en licht gekleurd ondergistend
(Pilsener, Pilsener Urtyp, Dortmunder Export, Dortmunder Strong, Münchener Helles)
Deze bieren worden tijdens de les geproefd.

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 x pils met afwijking

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Twee amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Twee cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Overig Duits ondergistend.
(Vienna, Octoberfest, Münchener Dunkles.

 

Les 2.

11.00 – 15.30 uur.

Huiswerk:
Controleer of de voorbeelden in de BKG Biertypenlijst.
Zijn de commerciele voorbeelden een goed voorbeeld van het type ? Indien "nee" waarom niet ?
Zijn de commerciële voorbeelden nog verkrijgbaar in NL, indien "ja" waar verkrijgbaar ?
Welke nieuwe commerciële voorbeelden kunnen aan de lijst worden toegevoegd, waarom en waar verkrijgbaar ? 
Vat de bevindingen samen in een Powerpoint presentatie.

Presentaties :
Onderwerp: Klasse A (5 cursisten)

Onderwerp: Klasse B. (4 cursisten)

Onderwerp: Klasse C. (4 cursisten)

Onderwerp: Klasse D. (4 cursisten)
 

Huiswerk: Blind biertypen herkennen, keurmeester assistent leren + toepassen.

Les 3. Masterclass

11.00 – 15.30 uur. 

Locatie:

Wijkgebouw 't Kattegat
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp.

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 x pils met afwijking

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Drie amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Drie cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Bock, Meibock, Doppelbock, Stouts en Porters.
(Bohemian Dark Lager, Schwarzbier, Porter, Baltic Porter, Irish Dry Stout, Milk Stout, Oatmeal Stout, Export Stout, Imperial Russian Stout.

 

Les 4. 

11.00 – 15.30 uur. 

Locatie: Amersfoort

Duits bovengistend.
(Alt, Kölsch, Weizen, Witbier, Dunkel Weizen, Weizen Doppelbock, Sterk Witbier,)

Keuringsformulier.

Afwijkingen: 5 x pils met afwijking

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Drie amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Drie cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen, keurmeester-assistent leren.

 

Les 5. 

11.00 – 15.30 uur. 

Locatie: Amersfoort

Belgische Ales I.
(Brettanomyces Blond, Geuze Lambiek, Kriek lambiek, Framboise Lambiek, Faro, Vlaams Bruin, Vlaams Rood, Sterk Vlaams Bruin)  

Afwijkingen: 5 x blind afwijking detecteren

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Drie amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Drie cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen, keurmeester-assistent leren + toepassen.

 

Les 6. 

11.00 – 15.30 uur.

Locatie: Amersfoort

Belgische Ales II.
Trappisten, kloosterbieren en aanverwant..
( Bitter Blond, Saison, Sterke Saison, Sterke Blonde, Tripel, Dubbel, Bière de Garde Ambrée, Barley Wine, Quadrupel)

Afwijkingen: 5 x blind afwijking detecteren

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Drie amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Drie cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen.


 

Les 7. Masterclass

11 november 2023: 11.00 – 16.00 uur.

Locatie:
Wijkgebouw 't Kattegat
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp.

Kuit, Rauchbier: Bamberger Rauchbier, Rauchbock, Nederlands Rauchbier

Afwijkingen: 5 x blind afwijking detecteren

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Les 8. 

9 december 2023: 11.00 - 15.30 uur.

Locatie: Amersfoort

Brown Ale, Scotch Ale, (Mild Ale), Old Ale, Barley Wine, Ordinary & Best Bitter, Speciale Belge, Pale Ale GB, Pale Ale USA, India Pale Ale (GB & USA), Double / Imperial IPA (USA), California Common Ale). American Amber Red

Afwijkingen: 5 x blind afwijking detecteren

Blind biertypen bekennen:
5 bieren Klasse A - C
5 bieren Klasse B - D

Drie amateurbieren keuren en een keuringsformulier invullen.
Drie cursisten nemen ieder een zelfgebrouwen bier mee. Neem minimaal 10 flesjes per amateurbier mee naar de cursusdag.

Huiswerk:
Blind biertypen herkennen.Examen. 

11.00 - 15.30 uur

Locatie:
Wijkgebouw 't Kattegat
Skagerrak 328
2133 DX Hoofddorp.

Examencommissie:


Onderdelen van het examen:

 • Keuren van drie (amateur)bieren
  Tijdsduur: 90 minuten.
  Cursusboek mag worden geraadpleegd.
  De examen kandidaat krijgt 3 amateur bieren te keuren. De keuring moet worden uitgevoerd als betreft het een keuring tijdens een reguliere wedstrijd. Tijdens dit onderdeel wordt ook beoordeeld of de kandidaat ordelijk en methodisch te werk gaat. Ook wordt beoordeeld of de uitrusting van de examen kandidaat aan de voorwaarden van het BKG voldoet (zie ook cursusboek, website). Deze onderdelen tellen mee bij de vaststelling van het cijfer voor dit onderdeel.
  Beoordeling van de keuringsformulieren vindt plaats door 3 ervaren keurmeesters. Zij beoordelen of het formulier goed en volledig is ingevuld en of de juiste geur- en smaakkenmerken / afwijkingen door de examen kandidaat zijn herkend.
  Om te kunnen slagen voor het examen moet minimaal een 6 worden behaald voor dit onderdeel. Indien een 5 wordt behaald, moet een herexamen worden afgelegd. Compensatie van het cijfer met een ander examen onderdeel (bijvoorbeeld een 7 op een ander onderdeel) is niet mogelijk. Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.

 • Blind biertypen herkennen
  Tijdsduur: 45 minuten.
  Het cursusboek mag worden geraadpleegd.
  De examen kandidaat krijgt 5 biertypen achter elkaar proeven en te beoordelen. Op een lijst moet een eerste en een tweede keus per geproefd biertype worden aangegeven. Is de eerste keus het goede antwoord, dan levert dat 2 punten op. Is de eerste keus fout maar de tweede keus goed ingevuld, dan levert dit 1 punt op.
  Om te kunnen slagen voor het examen moet minimaal een 6 worden behaald voor dit onderdeel. Indien een 5 wordt behaald, moet een herexamen worden afgelegd. Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.
  Omdat tijdens het examen ook een licentietoets voor de keurmeesters wordt gehouden, zal dit onderdeel tweemaal worden afgenomen. Eenmaal voor de Klassen A/C en eenmaal voor de Klassen B/D. De cursisten mogen aan beide onderdelen deelnemen, maar hoeven slechts één onderdeel (A/C of B/D) met een voldoende af te leggen. 

 • Blind fouten in bier herkennen
  Tijdsduur : 45 minuten.
  Het cursusboek mag worden geraadpleegd.
  De examen kandidaat krijgt 5 bieren te proeven waarin een fout te herkennen is of een fout is aangebracht door en toevoeging. De hierbij gebruikte biertypen is: Pilsener.
  Op een lijst moet een eerste en een tweede keus worden aangegeven per aangeboden bier. Is de eerste keus het goede antwoord, dan levert dat 2 punten op, is de eerste keus fout maar de tweede keus goed ingevuld, dan levert dit 1 punt op.
  Een 5 op het onderdeel Blind Biertypen herkennen of een 5 op het onderdeel Kennistoets, kan met dit onderdeel worden gecompenseerd als het cijfer van beide onderdelen gemiddeld een 6 of hoger is.
  Als het onderdeel is beëindigd en alle formulieren zijn ingeleverd, krijgt de examen kandidaat te horen welke fouten zijn aangeboden.

 • Kennistoets (Open vragen en meerkeuze vragen)
  Tijdsduur : 45 minuten
  Boeken en externe bronnen mogen niet worden geraadpleegd.
  De examen kandidaat krijgt 10 open vragen en 50 "goed / fout" vragen te beantwoorden.
  Op dit onderdeel moet minimaal een 5 worden behaald. Wordt een 5 behaald dan kan dit worden gecompenseerd met een 7 of hoger op een van de andere onderdelen. Wordt voor dit onderdeel een 4 of lager behaald, is men gezakt voor het examen.

Uitslag van het examen:
De kandidaat is geslaagd voor het examen als op alle onderdelen een voldoende is behaald.
Op het onderdeel "keuren van amateurbieren" moet een 6 worden behaald en is compensatie niet mogelijk. Op de overige examen onderdelen mag slechts 1 x een 5 worden gecompenseerd.
Een herexamen moet worden afgelegd als op meer dan één onderdeel een 5 is behaald.
De kandidaat is voor het examen gezakt als op één of meer onderdelen een 4 is behaald.
Na het laatste onderdeel van het examen gaat de examen kandidaat weer naar huis. De examen commissie bespreekt alle examen kandidaten en stelt de uitslag vast. De examen kandidaten krijgen de volgende dag per telefoon of email bericht van het behaalde resultaat.
De uitslag van het examen wordt vastgesteld door de door het BKG bestuur aangewezen examen commissie. Indien over de uitslag van het examen een geschil ontstaat, is het besluit van het BKG bestuur bindend.
Als de kandidaat is geslaagd, wordt het certificaat per email opgestuurd.

 

Herexamen.

Locatie:
Nog niet bekend.

 

 

 

 

BKG-logo